sitemap

Wszystkie zlecenia realizujemy
przy zachowaniu elastyczności w działaniu,
uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Zakres usług

powrót

  • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów, Ksiąg Handlowych oraz Ryczałtu;
  • obsługa VAT-u, ewidencje;
  • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS-em:
  • sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT-8, PIT-11, PIT-40;
  • organizowanie i prowadzenie rachunkowości;
  • analityka według życzenia klienta;
  • bieżące przewidywanie kwot podatkowych w trakcie miesiąca;
  • usługi z zakresu doradctwa podatkowego;
  • usługi prawne - Kodek Pracy oraz Kodek Spółek Handlowych