sitemap

Wszystkie zlecenia realizujemy
przy zachowaniu elastyczności w działaniu,
uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Oferta

1. Usługi z zakresu rachunkowości i doradztwa podatkowego

- świadczymy usługi doradztwa podatkowego oraz usługi rachunkowo - księgowe w pełnym zakresie tj. zarówno księgi handlowe, podatkowe, ryczałt jak i kartę podatkową,
- w umowach z naszymi klientami mamy zapisaną odpowiedzialność z tytułu prawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych,
- w ramach umów wykonujemy także usługi sprawozdawczości w zakresie sprawozdań GUS i Intrastat.
- przy podpisaniu umowy proponujemy klientom równoczesne podpisanie pełnomocnictwa. W jego ramach reprezentujemy Podatników (naszych Klientów) w sprawach prowadzonych przed organami podatkowymi i skarbowymi, a także przed sądami administracyjnymi. W ten sposób gwarantujemy naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa.
- w ramach usług z tego zakresu oferujemy także doradztwo prawne obejmujące zagadnienia Kodeksu Spółek Prawa Handlowego,


2. Usługi dotyczące wynagrodzeń

- na życzenie Klienta sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilno - prawne z Jego pracownikami,
- sporządzamy listy płac pracowników Klienta na podstawie danych otrzymanych od Klienta,
- prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników
- wykonujemy wszelkie operacje związane z rejestracją, zmianami, aktualizacjami i deklaracjami ZUS,
- sporządzamy rozliczenia roczne pracowników do urzędu skarbowego (PIT-11) oraz ZUS (IRB),
- w ramach usług z tego zakresu oferujemy także doradztwo prawne obejmujące Kodeks Pracy.


3. Usługi doradztwa podatkowego

Na podstawie dokumentów (faktur, umów, itp.,) związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez każdego z naszych Klientów określamy zakres potencjalnych zagrożeń i na tej podstawie doradzamy najlepsze dla każdego z nich rozwiązania.
Reprezentujemy również naszych Klientów zarówno w postępowaniu kontrolnym jak i podatkowym przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi oraz Urzędami Kontroli Skarbowej. Jako Doradcy Podatkowi występujemy w imieniu naszych Klientów w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

4. Uwagi końcowe

Zawód doradcy podatkowego jest profesją interdyscyplinarną, łączącą w sobie elementy prawa i szeroko rozumianej ekonomii. Dzięki temu, firma Klienta naszej Kancelarii podatkowej podlega kompleksowej ochronie.

Pragniemy zaznaczyć, że oddając sprawy swojej firmy w ręce doradcy podatkowego, zyskują Państwo ochronę - nie tylko w zakresie spraw podatkowych, obsługi księgowej, rozliczania należności publicznoprawnych, ale także spraw kadrowo-płacowych, przy zawieraniu umów z kontrahentami oraz w zakresie analiz finansowych - realizowanych i planowanych - przedsięwzięć.

Nasza Kancelaria stale współpracuje z przedstawicielami pokrewnych profesji - z biegłymi rewidentami, notariuszami, adwokatami i radcami prawnymi, zatem także w tych dziedzinach możemy być pomocni naszym Klientom.


Kontakt z nami

Odwiedź Naszą Firmę

Firma otwarta dla Kientów
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 15:00,
w Słupsku przy ul. Kilińskiego 31b lok 12

szczegóły